Kategori: 10. Sınıf Konu Özetleri

ŞEHİRLERİN SINIFLANDIRILMASI

1. Nüfuslarına Göre: Uluslararası düzeyde ortak bir ölçü olmamakla birlikte genelde nüfuslarına göre şehirler şu şekilde gruplandırılmaktadır:* Küçük şehir: Nüfusu 10.000–100.000 arasında olanlar* Orta şehir: Nüfusu 100.000–500.000 arasında olanlar* Büyük…

Relik ve Endemik Bitki Türleri

Ülkemizdeki endemik türelerin en önemlilerinden birkaçı; Kazdağında orman meydana getiren Kazdağı göknarı (Abies equi-trojani), Eğridir güneyindeki Kasnak meşesi (Quercus vulcanica), Köyceğiz-Dalaman arasında yaygın olan Sığla veya Günlük ağacı ve ormanları…

Nüfus ve Yerleşme

En fazla nüfus artışı Afrika, Güney Amerika ve Güney Asya’dadır. En sık nüfuslu bölüm, Çatalca-Kocaeli bölümüdür. En seyrek nüfuslu bölüm, Hakkari bölümüdür. En çok göç alan il, İstanbul’dur. En çok…

NÜFUS HAREKETLERİ(GÖÇLER)

NÜFUS HAREKETLERİ(Göçler) Ekonomik, toplumsal ve siyasi nedenlerle insanların ya da toplulukların yer değiştirme hareketine göç denir. • Göçlerin en önemli nedeni ekonomik koşullardır. • Göçlere sosyal ve siyasi olaylarda etkili…

NÜFUS ARTIŞI

Doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki fark nüfus artışını gösterir. Bir ülkede doğum oranı fazla, ölüm oranı az ise nüfus artışı meydana gelir. Ölüm oranı doğum oranından fazla olursa, nüfusta…

JEOLOJİK DEVİRLER

1. İlk Zaman (Prekambrien) En eski kıvrımlarla kıtaların çekirdek kısımları oluşmuştur. Zamanın sonlarında da bakteriler ve algler gibi tek hücreli canlılar ortaya çıkmıştır. 2. Birinci Zaman (Paleozoik) Dünya’nın muhtelif bölgelerinde…