Kategori: Konu Özetleri

1. BİYOÇEŞİTLİLİK

Canlıların yeryüzündeki dağılışı, coğrafi koşullarla ya­kından ilgilidir. Coğrafi koşullar Dünya’nın her yerinde aynı değildir. Yapılan araştırmalar, canlıların toprak yü­zeyinden yaklaşık 10 metre derinliğe ve 120 metre yüksekliği kadar yaşabildiklerini göstermektedir.…

ŞEHİRLERİN SINIFLANDIRILMASI

1. Nüfuslarına Göre: Uluslararası düzeyde ortak bir ölçü olmamakla birlikte genelde nüfuslarına göre şehirler şu şekilde gruplandırılmaktadır:* Küçük şehir: Nüfusu 10.000–100.000 arasında olanlar* Orta şehir: Nüfusu 100.000–500.000 arasında olanlar* Büyük…

Relik ve Endemik Bitki Türleri

Ülkemizdeki endemik türelerin en önemlilerinden birkaçı; Kazdağında orman meydana getiren Kazdağı göknarı (Abies equi-trojani), Eğridir güneyindeki Kasnak meşesi (Quercus vulcanica), Köyceğiz-Dalaman arasında yaygın olan Sığla veya Günlük ağacı ve ormanları…

Nüfus ve Yerleşme

En fazla nüfus artışı Afrika, Güney Amerika ve Güney Asya’dadır. En sık nüfuslu bölüm, Çatalca-Kocaeli bölümüdür. En seyrek nüfuslu bölüm, Hakkari bölümüdür. En çok göç alan il, İstanbul’dur. En çok…

NÜFUS HAREKETLERİ(GÖÇLER)

NÜFUS HAREKETLERİ(Göçler) Ekonomik, toplumsal ve siyasi nedenlerle insanların ya da toplulukların yer değiştirme hareketine göç denir. • Göçlerin en önemli nedeni ekonomik koşullardır. • Göçlere sosyal ve siyasi olaylarda etkili…

NÜFUS ARTIŞI

Doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki fark nüfus artışını gösterir. Bir ülkede doğum oranı fazla, ölüm oranı az ise nüfus artışı meydana gelir. Ölüm oranı doğum oranından fazla olursa, nüfusta…

JEOLOJİK DEVİRLER

1. İlk Zaman (Prekambrien) En eski kıvrımlarla kıtaların çekirdek kısımları oluşmuştur. Zamanın sonlarında da bakteriler ve algler gibi tek hücreli canlılar ortaya çıkmıştır. 2. Birinci Zaman (Paleozoik) Dünya’nın muhtelif bölgelerinde…

DÜNYANIN ŞEKLİ VE SONUÇLARI

Dünyamız Samanyolu Galaksisi’ndeki yıldız sistemlerinden güneş sisteminde yer alır. Bütün gezegenler elips şeklinde bir yörüngede hareket ederler. AY VE ÖZELLİKLERİ Ay dünyamızın 1/50’si kadardır. Bu sebeple Ay’da yerçekimi azdır(dünyadakinin 1/6’sı…

Kır Yerleşmeleri

Nüfusu 2000’den az olan, muhtar tarafından yönetilen, üretici nüfusun fazla olduğu, iş bölümünün belirgin olmadığı, ekonomik faaliyetin tarım ve hayvancılığa dayalı olduğu, konutlarda yapı malzemesinin doğadan temin edildiği yerleşmelerdir. Yerleşmeler…

HARİTA BİLGİSİ

HARİTA BİLGİSİ Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün, kuşbakışı görünüşünün, belli bir ölçek dahilinde küçültülerek, bir düzlem üzerine aktarılmasıyla elde edilen çizime harita denir. NOT: Herhangi bir yerin, kuşbakışı görünüşünün…